październik
lipiec
styczeń

BIULETYN INFORMACYJNY #1 – GRUDZIEŃ 2022

Integrując zasady przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych, celem projektu SENIMA jest dostarczenie wskazówek, jak założyć przedsiębiorstwo społeczne oraz utrzymać jego stały wzrost i rozwój.

październik