Καλώς ήρθατε επιχειρηματίες!

Στόχος του SENIMA είναι να εφοδιάσει καλύτερα εσάς τους επιχειρηματίες και τις κοινωνικές επιχειρήσεις με τις δεξιότητες και τα εργαλεία που θα εμπλουτίσουν το επιχειρηματικό σας σχέδιο και θα σας υποστηρίξουν στις κρίσιμες φάσεις της ανάπτυξης του οργανισμού σας!

Γίνετε μέλος αυτής της κοινότητας κοινωνικών επιχειρηματιών και γνωρίστε το εκπαιδευτικό υλικό του SENIMA και άλλα εργαλεία για να εντοπίσετε νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων!

 

Toolkit και μελέτη περίπτωσης

Μια συλλογή έγκυρων και προσαρμόσιμων πόρων που μπορούν να επιτρέψουν σε μια ομάδα-στόχο να εξοικειωθεί με ένα θέμα και να προσδιορίσει προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας με την ενσωμάτωση της διδακτέας ύλης με εργαλεία και άλλους πόρους.

Πιστοποίηση

Δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν την "πιστοποίηση SENIMA" μετά από εξετάσεις στο εκπαιδευτικό υλικό του έργου SENIMA.

Αποτελέσματα έργου

pexels-kampus-production-8190804
pexels-mikhail-nilov-7731404

ομάδεςστόχοι
ΜΜΕ, νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες με έμφαση στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Ιδιοκτήτες, διευθυντές & εργαζόμενοι
Ακαδημαϊκοί και φοιτητές
ΕΕΚ (πάροχοι/εκπαιδευτές/σύμβουλοι)
Επιχειρηματικές Ενώσεις

Το έργο SENIMAολοκληρώνεται σε...

Ημέρες
Ώρες
Λεπτά
Δευτερόλεπτα

Εταίροι Έργου

1
2
5
4
3
Prism