Ιανουάριος

SENIMA: Κλείνοντας το έργο, ανοίγοντας τη σκέψη

Η κοινοπραξία SENIMA (Διαχείριση Κοινωνικών Επιχειρήσεων) δημιουργήθηκε το 2022 με τη συμμετοχή 6 ιδρυμάτων από 5 διαφορετικές χώρες: Κύπρος, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία και Πολωνία. Στόχος μας ήταν να προωθήσουμε την κοινωνική επιχειρηματικότητα παρέχοντας εύκολα προσαρμόσιμα εργαλεία για τους επίδοξους επιχειρηματίες.

Δεκέμβριος
Οκτώβριος
Σεπτέμβριος
Αύγουστος

4η συνάντηση στο Szeged, Ουγγαρία, στις 25-26 Ιουλίου 2023

Οι εταίροι του έργου SENIMA πραγματοποίησαν την καλοκαιρινή τους συνάντηση στο Szeged της Ουγγαρίας στις 25-26 Ιουλίου 2023. Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης ήταν περιελάμβανε όλα τα σημαντικά θέματα της τρέχουσας φάσης του έργου

Ιούλιος
Μάρτιος
Ιανουάριος
Δεκέμβριος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #1 – Δεκέμβριος 2022

Ενσωματώνοντας τις αρχές της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ο στόχος του έργου SENIMA είναι να παρέχει καθοδήγηση σχετικά με το πώς να ξεκινήσετε μια κοινωνική επιχείρηση και να διατηρήσετε την ανάπτυξή της.