kick-off-senima

Spotkanie inauguracyjne na Cyprze

SENIMA: Nowy projekt wspierający przedsiębiorstwa społeczne

Jednym z celów nowego projektu Erasmus + jest promowanie przedsiębiorczości społecznej.

W dniach 11-12 kwietnia 2022 r. w Nikozji na Cyprze odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu SENIMA, którego głównym celem jest promowanie przedsiębiorczości społecznej jako hybrydowego modelu biznesowego. Konsorcjum projektu zrzesza sześć różnych organizacji partnerskich z Cypru, Grecji, Węgier, Włoch i Polski. Partnerami projektu są: instytucja szkolnictwa wyższego (Uniwersytet Łódzki), organizacja akredytująca i certyfikująca (Eurocert), firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych (PCX Computers & Information Systems Ltd.), organizacja ładu korporacyjnego (LT Synergy Ltd.), przedsiębiorstwo społeczne non-profit (PRISM Impresa Sociale S.R.L.) oraz izba przemysłowo-handlowa (CSKIK).

Projekt SENIMA ma na celu wyposażenie przedsiębiorców społecznych w wiedzę, umiejętności i narzędzia potrzebne do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz wspieranie ich w kluczowych fazach rozwoju. W ramach projektu opracowany zostanie 4-modułowy Syllabus SENIMA, który obejmie ramowe podstawy nauczania w następujących tematach

  1. Modele biznesowe i formy prawne przedsiębiorstw społecznych,
  2. Innowacje w sektorze społecznym,
  3. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw społecznych,
  4. Zarządzanie i przedsiębiorstwa społeczne

Oprócz języka angielskiego, e-platforma SENIMA będzie dostępna w językach krajów partnerskich (greckim, węgierskim, włoskim i polskim). Strona internetowa będzie zawierać Syllabus SENIMA wraz ze wszystkimi narzędziami i zasobami wspierającymi proces uczenia się. Z pomocą zestawu narzędzi SENIMA i stosowanych studiów przypadku, grupy docelowe projektu zdobędą wiarygodną i łatwą do zaadaptowania wiedzę oraz metody w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Uczestnicy programu mogą również poświadczyć pomyślne ukończenie programu nauczania certyfikatem SENIMA.

Głównymi grupami docelowymi projektu są MŚP, start-upy i firmy zainteresowane przedsiębiorczością społeczną, ale program SENIMA może być również przydatny dla właścicieli firm w fazie rozruchu i rozwoju, dla konsultantów ds. zarządzania i biznesu w celu wspierania ich grup docelowych, dla organizatorów szkoleń zawodowych, trenerów, izb handlowych i przemysłowych w celu rozszerzenia ich oferty programowej, a także dla członków sieci UE i decydentów politycznych.

Projekt, który potrwa do stycznia 2024 roku jest współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus + i jest zgodny z planem działania Komisji na rzecz przedsiębiorczości 2020, który podkreśla znaczenie edukacji i szkoleń w zakresie przedsiębiorczości, a także potrzebę stworzenia odpowiedniego dla przedsiębiorców środowiska do wzrostu i rozwoju.

Comments are closed.