20220913_181530 (Medium)

Projekt SENIMA: Wzmocnienie pozycji przedsiębiorców społecznych – spostrzeżenia z TPM2 w Palermo we Włoszech

Cieszymy się, że możemy podzielić się aktualnościami z międzynarodowego spotkania projektowego (TPM2) projektu SENIMA, które odbyło się w Palermo we Włoszech w dniach 13-14 września 2022 roku. TPM2 zgromadziło partnerów konsorcjum w celu omówienia i strategicznego wdrożenia celów projektu w zakresie promowania przedsiębiorczości społecznej.

Gospodarzem TPM2 była PRISM Impresa Sociale Srl, jedna z sześciu organizacji partnerskich z Cypru, Grecji, Węgier, Włoch i Polski.

Kluczowe dyskusje podczas spotkania dotyczyły kluczowych aspektów projektu, takich jak opracowanie sylabusa, ulepszenie strony internetowej, proces certyfikacji i strategia rozpowszechniania. Jednym z głównych punktów spotkania był postęp w opracowywaniu sylabusa SENIMA, który obejmuje cztery moduły obejmujące podstawowe tematy dla przedsiębiorców społecznych:

  • Modele biznesowe i formy prawne przedsiębiorstw społecznych
  • Innowacyjność w sektorze przedsiębiorstw społecznych
  • Zarządzanie finansowe dla przedsiębiorstw społecznych
  • Zarządzanie i przedsiębiorstwa społeczne

Konsorcjum zajęło się potrzebą dostosowania treści do konkretnych kategorii uczniów, aby zapewnić bardziej spersonalizowaną i skuteczną realizację potrzeb edukacyjnych. Aby zachować spójność wizualną, sylabus przyjmie spójną czcionkę we wszystkich publikowanych dokumentach, używając „QUICK SAND”.

Podczas spotkania zaprezentowano e-platformę SENIMA, zaprojektowaną przez PCX, a dyskusje koncentrowały się na poprawie doświadczenia użytkowników. Platforma będzie zawierać quizy na końcu każdego modułu w celu gromadzenia wskaźników KPI i zapewnienia możliwości oceny korzystania z e-platformy. Ponadto dodana zostanie sekcja FAQ, aby odpowiedzieć na typowe pytania i wspierać użytkowników podczas ich podróży edukacyjnej.

Podczas TPM2 odbyła się również prezentacja EUROCERT na temat metodologii uzyskiwania certyfikatu SENIMA. Certyfikacja będzie oparta na puli 30 pytań na moduł, a uczestnicy będą musieli uzyskać co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, aby zdać egzamin. Certyfikat będzie zawierał unikalny kod, który uczestnicy będą mogli dodać do swojego CV w celu weryfikacji.

Po pomyślnym zakończeniu TPM2, projekt nadal czyni postępy w kierunku wzmocnienia pozycji przedsiębiorców społecznych i promowania zrównoważonych praktyk biznesowych w całej Europie. Kolejne etapy obejmą finalizację PR1, tłumaczenie na języki narodowe i dalsze spotkania online w celu ulepszenia e-platformy i zestawu oferowanych narzędzi edukacyjnych.

Bądź na bieżąco z kolejnymi ważnymi informacjami na temat projektu SENIMA, ponieważ wspólnie pracujemy nad bardziej integracyjną i zrównoważoną przyszłością przedsiębiorczości społecznej!

Śledź nas na naszych kanałach:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *