SENIMA_logo_color

SENIMA: projekt wspierający przedsiębiorstwa społeczne

SENIMA (Social ENterprIses MAnagement) to projekt w programie Erasmus+, którego celem jest promocja przedsiębiorczości społecznej poprzez wyposażenie uczestników w umiejętności i narzędzia niezbędne do wzrostu i rozwoju sektora społecznego.

Przedsiębiorstwa społeczne, które zyskują na popularności, to „hybrydowe” firmy, które łączą rynkowe i nierynkowe źródła finansowania w celu zaspokojenia potrzeb ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Ich głównym celem nie musi być osiąganie zysku, ale oddziaływanie społeczne.

Konsorcjum, które realizuje projekt SENIMA, skupia sześć różnych organizacji partnerskich z Cypru, Grecji, Węgier, Włoch i Polski. Wśród partnerów projektu znajduje się instytucja szkolnictwa wyższego (Uniwersytet Łódzki, lider konsorcjum), organizacja akredytująca i certyfikująca (Eurocert), firma zajmująca się tworzeniem stron internetowych (PCX Computers & Information Systems Ltd.), organizacja zajmująca się ładem korporacyjnym (LT Synergy Ltd.), przedsiębiorstwo społeczne non-profit (PRISM Impresa Sociale S.R.L.). Węgry są reprezentowane przez Izbę Handlowo-Przemysłową Okręgu Csongrád-Csanád.

Grupami docelowymi projektu są przede wszystkim MŚP, start-upy i przedsiębiorcy zainteresowani przedsiębiorczością społeczną, ale program może być również przydatny dla właścicieli firm, menedżerów i pracowników, aby zastosowali koncepcję Senimy do rozwoju swoich firm; konsultantów ds. zarządzania i biznesu, aby wspierali swoje grupy docelowe; dostawców VET, trenerów, izb handlowych i przemysłowych, aby poszerzyli swoją ofertę programową, a także sieci UE i innych aktorów polityki.

W ramach projektu Senima opracowano już 4-modułowy sylabus, który koncentruje się na następujących kluczowych obszarach: 

1. Modele biznesowe i formy prawne przedsiębiorstw społecznych,

2. Innowacje w sektorze społecznym,

3. Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach społecznych,

4. Zarządzanie i przedsiębiorstwa społeczne.

Strona internetowa projektu SENIMA jest obecnie dostępna w języku angielskim, a także w językach krajów partnerskich (węgierskim, greckim, włoskim i polskim) i zawiera pierwszy rezultat projektu – Syllabus SENIMA. Strona będzie również zawierać narzędzia i zasoby do dalszego wspierania procesu uczenia się. Zestaw narzędzi i stosowane studia przypadków, które zostaną opracowane w kolejnej fazie projektu, umożliwią grupom docelowym projektu zdobycie wiarygodnej i łatwej do zaadaptowania wiedzy i metod dotyczących przedsiębiorczości społecznej. Na zakończenie procesu uczenia się uczestnicy będą mogli poświadczyć swoje osiągnięcia Certyfikatem SENIMA.    

W grudniu 2022 roku ukazał się pierwszy newsletter konsorcjum. Przedstawia on projekt i jego cele, prezentuje partnerów projektu oraz zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych modułów Syllabusa.  

Trwający do stycznia 2024 r. projekt jest współfinansowany przez program Komisji Europejskiej Erasmus+ i jest zgodny z planem działania Komisji „Przedsiębiorczość 2020”, który podkreśla znaczenie edukacji w zakresie przedsiębiorczości i potrzebę stworzenia środowiska, w którym przedsiębiorcy mogą rosnąć i rozwijać się.

Dowiedz się więcej o projekcie i pobierz Syllabus Senimy klikając tutaj.

Comments are closed.